Actueel nieuws button


Welkom

Op de website van Stadstoezicht Almelo


Met ingang van 1 januari 2018 zijn de taken van Stadstoezicht Almelo ingrijpend veranderd.

Het toezicht en de controle in de openbare ruimte worden niet meer door onze organisatie uitgevoerd.
De handhavende ambtenaren en hun directe leidinggevenden zijn in dienst van de gemeente Almelo zelf.

Stadstoezicht richt zich in 2018 voornamelijk op het beheer van het parkeren in Almelo (zowel op straat als in de verschillende garages) en op het beheer van de verloren en gevonden voorwerpen.

De komende tijd zal deze website de nodige mutaties ondergaan om aan deze gewijzigde taken tegemoet te komen.

De informatie voor u als burger en bezoeker van Almelo blijft voor onze organisatie echter voorop staan.
Home

Actueel

Contact

Organisatie
Parkeren
Toezicht en handhaving

Gevonden/verloren voorwerpen

Verkeersregeling

Stadstoezicht Almelo BV
Stadhuisplein 8
7607 EK Almelo

T. 0546 542700
E. info@stadstoezicht-almelo.nl 

Copyright 2018 - Stadstoezicht Almelo