Aanvraagformulier parkeerabonnement zakelijk

Gegevens ContractantContactpersoon

Actuele informatie over abonnementen

Voor een abonnement op het (bewoners)dek van parkeergarage StadsErf komen alleen bedrijven in aanmerking die gevestigd zijn in het Hagenborgh complex.

Door te klikken op de knop prijslijst krijgt u een overzicht van mogelijk aan te vragen abonnementen met de daarbij behorende prijzen.

Abonnement

Gegevens kaarthouder

Van maar één kaarthouder kunnen de gegevens in bovenstaande velden worden opgenomen. Indien u meer dan één abonnement aanvraagt, dient u een bestand bij te voegen (bij voorkeur excel) met daarin opgenomen de gegevens van de overige kaarthouders: de naam van de kaarthouder, het telefoonnummer, e-mailadres en kenteken.

Betaalgegevens

Afwijkend factuuradres en/of e-mailadres

Algemene gronden:

  • Met de aanvraag van een abonnement wordt een stallingsovereenkomst aangegaan waarbij een willekeurige plaats in de parkeeraccommodatie ter beschikking wordt gesteld.
  • De aan te gane overeenkomst geeft geen recht op ontbinding volgens Burgerlijk Wetboek 6, artikel 230p, lid e.
  • Uitgifte van abonnementen is uitsluitend ter beoordeling van de exploitant.
  • De tarieven voor de abonnementen worden jaarlijks met ingang van 1 januari geïndexeerd en zijn terug te vinden op de website www.stadstoezicht-almelo.nl
  • Incasso’s vinden standaard plaats op de 6de of de 7de (werk)dag van de maand, met uitzondering van de allereerste incasso. Deze vindt zo spoedig mogelijk na aanschaf van het abonnement plaats.
  • De betalingstermijn voor facturen is 14 dagen. Wij verzenden de facturen digitaal. Voor een factuur per post brengen wij aanvullend € 7,50 inclusief BTW in rekening.
  • Alle abonnementen zijn doorlopend tot wederopzegging. Abonnementen dienen schriftelijk te worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.  Één volledige abonnementsperiode dient te worden volbracht alvorens kan worden opgezegd..

Overeenkomst en algemene voorwaarden

Door op "Ja" te klikken bij ik ga akkoord stemt u in met de ALGEMENE VOORWAARDEN.

Indien u op de knop aanvraag verzenden klikt, stemt u in een stallingsovereenkomst aan te gaan met de bijbehorende bovenstaande algemene gronden en algemene voorwaarden.

CONTROLEEER DE INGEVULDE GEGEVENS ZORGVULDIG ALVORENS OP AANVRAAG VERZENDEN TE KLIKKEN