Aanvraagformulier parkeerabonnement particulier

Gegevens abonnementhouder

Actuele informatie over abonnementen

Bent u bewoner van de Hagenborghflat, en woont u op de nummers 27-53, 55-83 of 85-113 dan kunt u één abonnement aanvragen voor het bewonersdek parkeergarage StadsErf.
Wilt u een extra abonnement aanvragen dan kan dit voor parkeergarage StadsErf P3.
Vanaf huisnummer 117 kunt u een abonnement aanvragen voor parkeergarage StadsErf P3.

Door te klikken op prijslijst krijgt u een overzicht van mogelijk aan te vragen abonnementen met de bijbehorende prijzen. Houdt hierbij rekening met de actuele informatie over abonnementen.
Met een jaarabonnement bent u goedkoper uit dan met een maandabonnement. Houdt er wel rekening mee dat u dan het hele jaarbedrag in één keer moet betalen.

Uw abonnement

Indien de gebruiker van de abonnementskaart een andere is dan de abonnementhouder moeten de velden van de gegevens kaarthouder worden ingevuld. Let op u bent wel altijd verplicht uw kenteken te vullen.

Gegevens kaarthouder

Er kan alleen via digitale facturering worden betaald voor het abonnement als een jaarabonnement wordt afgesloten

Wijze van betalen

Algemene gronden

  • Met de aanvraag van een abonnement wordt een stallingsovereenkomst aangegaan waarbij een willekeurige plaats in de parkeeraccommodatie ter beschikking wordt gesteld.
  • De aan te gane overeenkomst geeft geen recht op ontbinding volgens Burgerlijk Wetboek 6, artikel 230p, lid e.
  • Uitgifte van abonnementen is uitsluitend ter beoordeling van de exploitant.
  • De tarieven voor de abonnementen worden jaarlijks met ingang van 1 januari geïndexeerd en zijn terug te vinden op de website www.stadstoezicht-almelo.nl
  • Incasso’s vinden standaard plaats op de 6de of de 7de (werk)dag van de maand, met uitzondering van de allereerste incasso. Deze vindt zo spoedig mogelijk na aanschaf van het abonnement plaats.
  • De betalingstermijn voor facturen is 14 dagen. Wij verzenden de facturen digitaal. Voor een factuur per post brengen wij aanvullend € 7,50 inclusief BTW in rekening.
  • Alle abonnementen zijn doorlopend tot wederopzegging. Abonnementen dienen schriftelijk te worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.  Één volledige abonnementsperiode dient te worden volbracht alvorens kan worden opgezegd.

Overeenkomst en algemene voorwaarden

Door het selecteren van "ja" bij ik ga akkoord stemt u in met de ALGEMENE VOORWAARDEN .

Indien u op de knop aanvraag verzenden klikt, stemt u in een stallingsovereenkomst aan te gaan met de bijhorende bovenstaande algemene gronden en algemene voorwaarden.

CONTROLEEER DE INGEVULDE GEGEVENS ZORGVULDIG ALVORENS OP AANVRAAG VERZENDEN TE KLIKKEN