Gevonden / verloren voorwerpen (24/7 service)

Vanaf mei 2016 is gemeente Almelo aangesloten bij de landelijke website voor verloren of gevonden voorwerpen. Bent u een voorwerp verloren en wilt u kijken of deze gevonden is? Wilt u aangifte doen van een voorwerp dat u verloren of gevonden heeft? Klik dan op het onderstaand logo. U komt direct op de landelijke website terecht.


Aangifte doen vergroot uw kans en die van uw medeburger om persoonlijke voorwerpen terugbezorgd te krijgen.

Natuurlijk kunt u net als voorheen voor uw aangifte van verloren of gevonden voorwerpen (ma, di en do tijdens kantooruren) terecht bij de receptie van Parkeerbeheer Almelo.

In het Burgerlijk Wetboek is een gemeentelijke verplichting vastgelegd over "onbeheerde zaken". Dat is, wat we in de praktijk gevonden voorwerpen noemen. De verplichting gaat over het beheer van de goederen en de verwerking van meldingen.

In Almelo voert Parkeerbeheer in opdracht van de gemeente deze verplichting uit. Dit houdt in dat Parkeerbeheer een "kennisgevingen van vermissing" of een "aangifte van een aangetroffen goed" schriftelijk vastlegt. Een aangetroffen goed, een gevonden voorwerp dus, kan men ook in bewaring geven bij Parkeerbeheer, waarna het dan volgends de regels wordt bewaard en beheerd.

Bij vermoeden van diefstal, moet altijd aangifte worden gedaan bij de politie!

Hebben wij een gevonden voorwerp in beheer dat van u zou kunnen zijn, neem dan contact op met Parkeerbeheer Almelo op tel. 0546-542700 of per e-mail: gevondenvoorwerpen@stadstoezicht-almelo.nl

Bereikbaarheid receptie

Gevonden voorwerpen kunt u afhalen bij de receptie van Parkeerbeheer Almelo, Stadhuisplein 2a b.g.g. van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Of indien gewenst kunt u middels de receptie een  afspraak  maken voor andere tijdstippen.

Sleutels

Sleutels worden vaak verloren maar ook vaak gevonden en gebracht aan de balie van Parkeerbeheer.
Het is ondoenlijk gebleken om gevonden en verloren sleutels en sleutelbossen zo te omschrijven dat ze zijn terug te vinden in een systeem. Van gevonden sleutels wordt daarom geen melding meer opgenomen. In plaats daarvan hangen alle gevonden sleutels aan een bord bij de receptie bij Parkeerbeheer. Daar kunt u kijken of uw verloren sleutels er wellicht tussen hangen.

Gevonden rijwielen

Gevonden rijwielen (scooters, (brom-)fietsen, etc.) kunt u melden bij Gemeente Almelo. Dit kan via e-mail gevondenvoorwerpen@stadstoezicht-almelo.nl of telefonisch (maandag tot en met donderdag van 09.00 - 13.00 u.), telefoonnummer 0546-542700.
Het gevonden rijwiel mag u niet verplaatsen, het moet op de vindplaats blijven staan, u mag het rijwiel niet zelf bewaren.
Als een gevonden rijwiel wordt gemeld of opgehaald, wordt eerst gecheckt of hij als gestolen staat gesignaleerd. Is dat zo, dan wordt hij overgedragen aan de politie. Als het niet zo is, wordt hij door Parkeerbeheer gestald en drie maanden bewaard. Daarna wordt nog eens gecheckt of er misschien in de tussentijd aangifte van diefstal is gedaan. Staat het rijwiel nog steeds niet als gestolen gesignaleerd, dan wordt hij verkocht. Gemeente Almelo heeft een overeenkomst met een erkende organisatie die alle rijwielen die na drie maanden niet zijn opgehaald, opkoopt. Er wordt niet aan particulieren verkocht.

Er zijn mogelijkheden om te kijken of uw verloren rijwiel is gevonden en er bij staat.

U kunt kijken op:
- woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur
- donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur

De locatie van de gevonden rijwielen is de César Franckstraat 1D.

U heeft uitsluitend toegang als u eerder een kennisgeving van vermissing of aangifte van diefstal heeft gedaan en het bewijs daarvan bij u heeft.








Home

Nieuws

Contact

Organisatie
Parkeren

Gevonden/verloren voorwerpen


Stadstoezicht Almelo BV
Stadhuisplein 8
7607 EK Almelo

T. 0546 542700
E. info@stadstoezicht-almelo.nl

Copyright 2018 - Stadstoezicht Almelo