Over ons; Stadstoezicht Almelo BV is per 1 jan 2019 opgeheven!

Stadstoezicht Almelo BV is een overheids-BV. In ons geval wil dat zeggen dat de Gemeente Almelo enig aandeelhouder, dus 100% eigenaar is. We zijn dus geen private onderneming.
Naast eigenaar is de gemeente ook de grootste opdrachtgever. Dat gaat om taken die de Gemeente anders zelf zou moeten uitvoeren. Waarom doen we dat zo?Omdat op deze manier:

  • De gemeente zich niet bezig hoeft te houden met uitvoeringstaken
  • Stadstoezicht als kleinere organisatie vaak sneller, flexibeler en bedrijfsmatiger kan werken
  • De gemeente tóch de regie en de zeggenschap behoudt en de democratische controle op de uitvoering van de taken dus gewaarborgd blijft.

Stadstoezicht heeft als gemeentelijk bedrijf een contract met de gemeente. Daarin staat wat we moeten doen en wat de gemeente daarvoor betaalt.
Home

Nieuws

Contact

Organisatie
Parkeren

Gevonden/verloren voorwerpen


Stadstoezicht Almelo BV
Stadhuisplein 8
7607 EK Almelo

T. 0546 542700
E. info@stadstoezicht-almelo.nl 

Copyright 2018 - Stadstoezicht Almelo