Parkeerabonnement

Voor een aantal parkeergarages kunt u een abonnement krijgen. Voor bewoners of voor hen die werken in de binnenstad kan dit een uitkomst zijn. Bij regelmatig parkeren is een abonnement al gauw kostenbesparend.

Begin december 2016 heeft de gemeenteraad van Almelo nieuwe abonnementstypen met bijbehorende tarieven vastgesteld.

Abonnementstypen en tarieven

Klik hieronder voor de verschillende abonnementstypen met de bijbehorende tarieven waarvoor u een abonnement kunt aanvragen.





Hoe aanvragen?

Een abonnement kunt u aanvragen bij Stadstoezicht Almelo. U kunt een aanvraagformulier afhalen bij de parkeerbeheerders op Stadhuisplein 2A of hier downloaden. Indien gewenst kan u een aanvraagformulier worden toegezonden.




Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen in behandeling worden genomen. Indien u kiest voor automatische incasso dient u bij het afhalen van uw abonnementskaart een machtigingsformulier te ondertekenen (let op: degene die de abonnement aanvraag ondertekent is ook degene die het machtigingsformulier dient te tekenen).  Bij het afhalen van uw kaart moet u zich kunnen legitimeren.

Houd rekening met een verwerkingstijd van maximaal 5 werkdagen. Het kan zijn dat een aanvraag niet direct kan worden gehonoreerd omdat geen abonnementsplaatsen vrij zijn. In dat geval krijgt u daarvan bericht.

Hoe beëindigen?

Een abonnement dient u schriftelijk te beëindigen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het beëindigingsformulier (hieronder te downloaden). Één volledige abonnementsperiode moet worden volbracht alvorens kan worden opgezegd.





Met Adobe Acrobat Reader kunt u pdf documenten lezen.



Acrobat Reader downloaden. Als u bestanden in pdf-formaat wilt kunnen lezen / downloaden heeft u de Adobe Acrobat reader nodig. Die kunt u downloaden en gebruiken.











Home

Actueel

Contact

Organisatie
Parkeren
Toezicht en handhaving

Gevonden/verloren voorwerpen

Verkeersregeling

Stadstoezicht Almelo BV
Stadhuisplein 8
7607 EK Almelo

T. 0546 542700
E. info@stadstoezicht-almelo.nl 

Copyright 2015 - Stadstoezicht Almelo