Parkeergarages

In Almelo zijn diverse parkeergarages. De garages die voor het publiek toegankelijk zijn, worden beheerd door Stadstoezicht Almelo. Voor een overzicht van de plaatsen waar u ze vindt, klik hier.

Het parkeren in een parkeergarage heeft vele voordelen.

Kent u de voordelen van parkeren in een parkeergarage?

  1. Het is goedkoper dan betaald parkeren op straat.
    Het tarief is € 2,00 per uur, het 3e en 4e uur € 1,00.
    U betaalt bij terugkomst de tijd die  u heeft geparkeerd,  dus geen stress voor een eventuele bekeuring omdat de tijd afloopt!
  2. U hoeft u niet op de tijd te letten. De garages StadsBaken, Havenpassage PARKEERDEK, Oosterborgh en alle Stadserf garages zijn 24 uur per dag geopend voor in- en uitrijden (24/7).
  3. Een veiliger gevoel. De parkeergarages hebben allemaal cameratoezicht en goede verlichting. Wel zo’n prettig idee, voor u en voor uw auto.

U kunt altijd van de intercom gebruik maken als dat nodig is. De intercoms bevinden zich bij de in- en uitrijzuilen en bij de betaalautomaten. Buiten de werktijden van parkeerbeheer wordt u doorverbonden met een wacht- en storingsdienst die u te woord staat.

Parkeren in de garages op zondag
Op alle zondagen kunt u parkeren in de garage tegen een nul-tarief. Een nul-tarief betekend wel dat u een kaartje moet trekken bij het inrijden. Met ditzelfde kaartje kunt u ook weer uitrijden.
Let op: er zijn dan geen garagebeheerders aanwezig. Alleen op de laatste zondag van de maand.

Kentekenregistratie
Om het uitrijden zo snel en makkelijk mogelijk te laten verlopen, maken we in alle parkeergarages gebruik van kentekenherkenning. Bij het inrijden van de garage wordt uw kenteken gescand en gekoppeld aan uw parkeerkaart. Na betaling van uw kaartje kunt u gewoon naar de uitgang rijden, waar de slagboom automatisch opent. U hoeft uw betaalde kaartje dus niet meer aan te bieden bij het uitrijden. 
Kentekengegevens worden niet langer bewaard dan voor deze doelen noodzakelijk is en worden niet verstrekt, tenzij de exploitant daartoe een wettelijke verplichting heeft.

Cameratoezicht
In de parkeergarages vindt ter bestrijding van diefstal en/of vernietiging videoregistratie plaats. Deze videoregistratiebeelden worden niet langer bewaard dan ten behoeve van deze doelen noodzakelijk is en worden niet verstrekt, tenzij de exploitant daartoe een wettelijke verplichting heeft, waaronder wordt begrepen het afstaan aan bevoegd gezag, politie en justitie.

Parkeergarage Havenpassage kelder (P13) niet meer voor publiek toegankelijk.
U kunt gebruik maken van de garage Havenpassage Dek (P14) of van garage Stadsbaken (P9). Beide op dezelfde aanrijroute en net zo dicht bij het centrum.
Home

Nieuws

Contact

Organisatie
Parkeren

Gevonden/verloren voorwerpen


Stadstoezicht Almelo BV
Stadhuisplein 8
7607 EK Almelo

T. 0546 542700
E. info@stadstoezicht-almelo.nl 

Copyright 2018 - Stadstoezicht Almelo