Parkeren op straat

Betaald parkeren op straat
Betaald parkeren in het centrum van Almelo geldt van maandag tot en met zaterdag van 09.00 - 18.00 u. Op donderdag van 09.00 - 21.00 u.  Voor en na deze tijden is parkeren op straat gratis. Op alle zondagen is het straatparkeren GRATIS.

App/Bel - parkeren
In de gemeente Almelo is het mogelijk te betalen met uw mobiel bij het parkeren op straat. Voor meer informatie bekijkt u onze flyer.

Parkeerverbodszone
In een parkeerverbodszone mag u niet overal parkeren. Dit mag alleen in de aangegeven parkeervakken. Deze kunt u herkennen aan een duidelijke markering, bebording of tegels met de letter P erop. In het centrum van Almelo is een parkeerverbodszonde ingesteld omdat de vraag naar parkeerruimte meestal groter is dan het beschikbare aanbod.
In een parkeerverbodszone mag u wel buiten de vakken stoppen om iemand direct in- of uit te laten stappen of om goederen van enige omvang uit te laden.
Het parkeerverbod geld vanaf het verkeersbord dat de parkeerverbodszone aangeeft tot aan het verkeersbord dat het einde van de zone aangeeft.

Blauwe zone
In de zone rondom het centrum kunt u parkeren met gebruik van een parkeerschijf. Dit is een zone met een parkeerduurbeperking. Deze blauwe zone wordt aangegeven met zoneborden en/of gemarkeerd met blauwe strepen.
Let op, op het zonebord staat aangegeven wat de maximale parkeerduur is. Op het bord eronder de dagen en de tijden.

In de blauwe zone mag u met de parkeerschijf maximaal één uur gratis parkeren. Leg  de schijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit, bij voorkeur aan de chauffeurszijde met de urenschijf naar voren gericht. Op de parkeerschijf geeft u aan op welk tijdstip u bent aangekomen.

De parkeertijden van de blauwe zone in het horecagebied zijn vastgesteld op maandag tot en met woensdag van 09.00 -18.00 u. en aansluitend van donderdag 09.00 u. tot en met zondag 07.00 u.

In de Kiss & Ride zone bij het NS-station mag u maar 1 uur parkeren. Let in de stationsomgeving goed op de bebording. De informatie over parkeren in die omgeving staat duidelijk aangegeven op de borden.

Voor meer gedetailleerde informatie over de wijzigingen in de blauwe zone in de binnenstad die op 1 januari 2017 zijn ingegaan kijkt u op de kaart met parkeergebieden in de binnenstad.

Venstertijden Laden en lossen
In de binnenstad zijn bepaalde gebieden voetgangersgebied. Rijdend verkeer heeft daar geen toegang, uitgezonderd voor laden en lossen en slechts op bepaalde tijden.
De tijden zijn: op werkdagen van 06.00 - 11.00 u. Buiten deze tijden is het inrijden én het laden en lossen niet toegestaan.

Parkeren grote voertuigen
In de gehele bebouwde kom van Almelo mag niet geparkeerd worden met grote voertuigen. De volgende dagen en tijden uitgezonderd; maandag - vrijdag van 08.00 - 18.00 u.
Een aantal bedrijventerreinen zijn aangewezen waar het parkeren met grote voertuigen wel is toegestaan:

  • De van Weerden Poelmanweg, tussen de Parmentierweg en de Smirnoffweg;
  • De Plesmanweg, tussen de van den Broekeweg en de van Maasdijkweg;
  • De Dollegoorweg, in westelijke richting vanaf de Lelyweg;
  • De Steenweg;
  • De Twentepoort-Oost, uitgezonderd het meest westelijke tracé parallel aan de H.R. Holstlaan

Waar vindt u oplaadpunten voor elektrische auto's
Almelo kent 3 openbare oplaadpunten voor elektrische auto's. De laadpunten mogen uitsluitend worden gebruikt als daadwerkelijk wordt opgeladen. U kunt deze vinden aan:

  • De winkelsteeg 2
  • De Poulinkstraat / Sesastraat 9
  • De Bavinkstraat / Molenkampspark 2Home

Nieuws

Contact

Organisatie
Parkeren

Gevonden/verloren voorwerpen


Stadstoezicht Almelo BV
Stadhuisplein 8
7607 EK Almelo

T. 0546 542700
E. info@stadstoezicht-almelo.nl 

Copyright 2018 - Stadstoezicht Almelo