Regels bij het parkeren

Parkeerverbodszone
In een parkeerverbodszone mag u niet overal parkeren. Dit mag alleen in de aangegeven parkeervakken. Deze kunt u herkennen aan een duidelijke markering, bebording of tegels met de letter P er op.

In het centrum van Almelo is een parkeerverbodszone ingesteld omdat de vraag naar parkeerruimte meestal groter is dan het beschikbare aanbod.

In een parkeerverbodszone mag u wel buiten de vakken stoppen om iemand direct in of uit te laten stappen of om goederen van enige omvang uit te laden.

Het parkeerverbod geld vanaf het verkeersbord dat de parkeerverbodszone aangeeft  tot aan het verkeersbord dat het einde van de zone aangeeft.


Blauwe zone
Wilt u in de blauwe zone parkeren, dan mag u alleen parkeren in de aangegeven parkeervakken of parkeerplaatsen die met een blauwe streep zijn gemarkeerd.
Bovendien moet u uw parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit plaatsen. Bij voorkeur links aan de chauffeurszijde met de urenschijf naar voren gericht. Op de parkeerschijf geeft u aan op welk tijdstip u bent aangekomen. U mag dit tijdstip naar boven afronden op het eerstvolgende hele of halve uur.

Parkeren grote voertuigen
In de gehele bebouwde kom van Almelo mag niet geparkeerd worden met grote voertuigen. De volgende dagen en tijden uitgezonderd;  maandag - vrijdag van 08.00 - 18.00 u.
Een aantal bedrijventerreinen zijn aangewezen waar het parkeren met grote voertuigen wel is toegestaan:

  • De van Weerden Poelmanweg, tussen de Parmentierweg en de Smirnoffweg;
  • De Plesmanweg, tussen de van den Broekeweg en de van Maasdijkweg;
  • De Dollegoorweg, in westelijke richting vanaf de Lelyweg;
  • De Steenweg;
  • De Twentepoort-Oost, uitgezonderd het meest westelijke tracé parallel aan de H.R. Holstlaan.

Venstertijden laden en lossen
In de binnenstad zijn bepaalde gebieden voetgangersgebied. Rijdend verkeer heeft daar geen toegang, uitgezonderd voor laden en lossen en slechts op bepaalde tijden.
De tijden zijn: op werkdagen van 06.00 tot 11.00 u. Buiten deze tijden is het inrijden én het laden en lossen niet toegestaan.Home

Actueel

Contact

Organisatie
Parkeren

Gevonden/verloren voorwerpen


Stadstoezicht Almelo BV
Stadhuisplein 8
7607 EK Almelo

T. 0546 542700
E. info@stadstoezicht-almelo.nl 

Copyright 2018 - Stadstoezicht Almelo